Privacy Statement

Privacy statement van BMG Germany B.V., hierna te noemen BMG.

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal BMG deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid. BMG acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.

BMG gevestigd te Nijmegen, Kerkenbos 1015E is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, telefonisch doorgeeft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze een van onze diensten.

DOEL

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het toezenden van media, toezenden van orderbevestigingen en facturen en uitnodigen tot evenementen.

GEGEVENS

Op het moment dat u met BMG een overeenkomst aangaat, verwerken we de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing)

  1. Bedrijfsnaam, naam en adresgegevens;
  2. Telefoonnummer(s);
  3. E-mailadres;
  4. BTW nummer;

VERSTREKKEN AAN DERDEN

We verstrekken uw gegevens nooit aan derden indien daar wettelijk geen basis voor is.

TIJDSDUUR

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van een van onze diensten kunt u zich ten alle tijden telefonisch, via post of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers. U wordt dan niet meer door BMG benaderd. Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze diensten en producten.

RECHTEN

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze  edewerkers.

BEVEILIGING

BMG doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BMG dan kunt u contact opnemen via e-mail info@meetings-magazin.de.

BMG Germany BV

Kerkenbos 1015-E
6546 BB Nijmegen
NIEDERLANDE